Türkiye’de Oturma izni

Türkiye’de oturum izni almak isteyen yabancılar ülkemize geriş yaptıkları tarihten itibaren 30 ila 90 gün arasında İl Göç İdaresi Müdürlüğünden randevu almak zorundadırlar. Bu süre yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre değişmektedir. Kimi ülke vatandaşlarına sağlanan hak (vizesiz Türkiye’de bulunabilme süresi) 30 gün kimi ülkelerde ise bu süre 90 gündür. Bu süre geçirildikten sonra randevu alsanız da ikamet tezkeresi olarak bilenen oturma izni verilmeyecektir.

İkamet izni almak isteyen yabancının 30 gün süre zarfın sonrasında uzun dönem ikamet almak istemesi durumunda süre bitimine müteakip başvurularını hızlı bir şekilde tamamlaması gerekir.

Ülkemizde 2014 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca turistik ikamet tezkeresi yani oturum izinleri değiştirilmiş ve 6 ay olan süre 12 aya çıkarılmıştır. 28 Temmuz 2016 yılında yürürlüğe giren 6735 sayılı “Uluslarası İşgücü Kanunu” ile bu süre 24 aya kadar uzatılmıştır. Ayrıca önceden zorunlu olmayan Özel Sağlık Sigortası da artık tüm yabancılar için zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde 1 sene oturma izni almak isteyen yabancı 1 senelik sağlık sigortası olması zorunludur.

Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar ise TC eşinin sağlık sigortasından (örn. SGK’dan) yararlandığına dair belge ibrazı halinde özel sigorta yaptırmak zorunda değildir. Türkiyede oturma izni alan yabancıların adresine aşağıda örnek resmini verdiğimiz oturma izin kartı gönderilmektedir. Yabancılara Mahsus 99 ile başlayan “Geçici T.C numarası” da bu kartta bulunmaktadır.

İkamet izni için Gerekecek Olan Evraklar Nelerdir? 

1) Yabancı şahıs, ev kiralamış ise Noter Tasdikli Kira Sözleşmesi,
2) T.C vatandaşı yanında kalacak ise Türk vatandaşının noterden verdiği misafirimdir taahhütnamesi,
3) Pasaport aslı ve fotokopisi (işlem gören sayfaların tamamı),
4) İkamet Başvuru Formu (ıslak imzalı),
5) Dört (4) adet fotoğraf,
6) Türkiye’de kalacağı her ay için 500 $ lık banka hesap belgesi (döviz alım satım belgesi kabul edilmemektedir)
7) Özel Sağlık Sigortası,